Praktijk voor Antroposofische Fysiotherapie - Inge Garbe -van Hoorn
Antroposofische Fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld dat door Rudolf Steiner rond de vorige eeuwwisseling is ontwikkeld.
 
In deze visie is de mens een eenheid van lichaam, ziel en geest.
Het menselijk organisme bestaat uit drie geledingen: het zenuw-/zintuigstelsel, het ritmisch systeem en het stofwisselingsstelsel.
 
Omdat de mens een wezen in ontwikkeling is, zijn verstoringen van het onderlinge evenwicht onvermijdelijk, wat zich kan uiten als ziekte of onwel zijn. Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden.
 
Drie belangrijke onderdelen van de antroposofische fysiotherapie waar ik gebruik van maak zijn:  

Ritmische massage, bewegingstherapie en contact-weerstandsoefeningen.

Bij de ritmische massage wordt gebruikt gemaakt van speciale medicinale oliën (van Wala en Weleda). Na een behandeling wordt nagerust.
In de bewegingstherapie wordt gewerkt met bewegingspatronen, lichaamsbewustwording, houding. Er is aandacht voor hoe iemand zich in de ruimte beweegt.
In de contact, weerstandsoefeningen wordt gewerkt met de tast, bewegingszin en evenwichtsgevoel.            
 
Antroposofische Fysiotherapie wordt uitsluitend gegeven door erkende fysiotherapeuten die na hun reguliere opleiding een aanvullende antroposofische opleiding hebben gevolgd in Nederland of Duitsland.
 
Link naar Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten: www.nvaf.info
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint